Wspólnota Różańca Rodziców Modlących się za Dzieci przy parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gdańsku - Brętowie obchodzi 10-ątą rocznicę powstania

Artykuł atorstwa ks. Leszka Jażdżewskiego pochodzi z kwartalnika Maryjo Pomagaj wydawanego w naszej Parafii

Każdy rodzic stara się dbać o własne dzieci – ich wychowanie, zdrowie, wykształcenie. Kupujemy drogie ubrania, zabawki, prezenty, wyjeżdżamy na wakacje za granicę, a większość dzieci ma własne telefony komórkowe, komputery, iPady, laptopy od wczesnych lat dziecięcych.

Mało kto pamięta, że o dzieci należy także dbać w wymiarze duchowym. Jest to nierozłączna sfera naszego życia, bez niej dzieci „ubożeją”, pozbawione są swoistej pomocy i tarczy obronnej przed pokusami obecnego świata.

I nie chodzi tu wcale o założenie konta bankowego z pieniędzmi, które dzieci często otrzymują z okazji urodzin, czy wydarzeń takich jak sakrament Chrztu, Pierwszej Komunii świętej czy Bierzmowania.

W walce o nasze dzieci chodzi o założenie „konta duchowego”, na którym rodzice, rodzice chrzestni, dziadkowie, ciocie, wujkowie, znajomi czy opiekunowie mogą deponować skarb jakim jest modlitwa za dziecko. W odpowiedzi na taką potrzebę, we Wspólnocie wywodzącej się z Katedry Oliwskiej powstała inicjatywa założenia „żywego różańca”, odmawianego w intencji dzieci. Rodzic chcący modlić się za własne dziecko przystępuje do Wspólnoty Różańca Rodziców za Dzieci i odmawia w domu codziennie w tej intencji dziesiątkę różańca. Co miesiąc następuje zmiana tajemnic i dana rodzina modli się rozważając kolejną tajemnicę różańca. Najlepiej, gdy modlą się wspólnie obydwoje rodzice i dziecko. W codziennym życiu nie zawsze się to udaje. Nierzadko we Wspólnocie Różańca modli się tylko jeden rodzic – mama lub sam tata, czy babcia, dziadek.

Najważniejsze jednak jest to, że każde dziecko otoczone jest codziennie, 24 godziny na dobę modlitewnym wsparciem.

W parafii brętowskiej Wspólnota Różańca Rodziców powstała we wrześniu 2009 r. z inicjatywy ks. Zbigniewa Drzała. Początkowo do modlitwy różańcowej zostało zmobilizowanych kilkoro rodziców dzieci przygotowujących się do sakramentu Bierzmowania. Zachęcili oni swoich sąsiadów i znajomych. Z upływem czasu liczba rodziców zwiększała się i ostatecznie utworzyło się 5 róż różańcowych rodziców, z których każda skupia 20 rodzin, co oznacza że codzienną modlitwą różańcową otacza nasze dzieci 100 rodzin. Jest to wsparcie nie do przecenienia.

Cechą szczególną brętowskiej Wspólnoty jest też stała formacja i wzrastanie duchowe w „Szkole Maryi”. Bowiem poza codziennym odmawianiem dziesiątki różańca, spotykamy się co miesiąc, by rozważać tajemnice różańca, jak rozumieć i jak przenieść ich sens w codzienne życie rodzinne w XXI wieku. Rozważamy także wybrane fragmenty Pisma świętego i rozmawiamy o obecnych w każdej rodzinie problemach. Dostrzegamy jak ważna jest własna formacja duchowa, jako dojrzałych chrześcijan i odpowiedzialnych małżonków i rodziców.

Charyzmatem Wspólnoty jest modlitwa za rodziny, szczególnie za dzieci, prośba o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla naszych dzieci i rodzin.

Modlimy się także za kapłanów i we wszystkich intencjach papieża.

Podejmujemy dodatkowo wiele innych inicjatyw: w okresie Świąt Bożego Narodzenia podczas spotkania opłatkowego dla Wspólnoty – dzielimy się opłatkiem i wspólnie kolędujemy. Członkowie Wspólnoty uczestniczyli w „Kursie Filip” w ramach Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz rekolekcjach Odnowy w Duchu świętym. Pielgrzymowaliśmy także do Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie i prowadziliśmy czuwanie w czasie peregrynacji wizerunku Matki Bożej z Guadalupe w naszej parafii (IX 2012r.).

W życiu parafii obecni jesteśmy podczas wspólnego kolędowania przy Żłóbku Jezusa, tradycją stało się także nocne czuwanie przy grobie Pana Jezusa w Wielki Piątek połączone ze wspólnym dla całej parafii rozważaniem Męki i Śmierci Pana Jezusa, a w miesiącu październiku praktykowany był w każdą niedzielę wspólny różaniec rodzinny w kosciele.

Przez kilka lat Wspólnota zachęcała rodziców dzieci pierwszokomunijnych oraz bierzmowanych do podjęcia modlitwy różańcowej za dzieci, chociaż na czas przygotowań do tych sakramentów.

W 2009 roku zorganizowane zostało spotkanie z psycholog - wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego dr Magdaleną Brożek na temat „Jak postępować z dzieckiem na każdym etapie rozwoju oraz jak wspomagać jego rozwój”. Na zaproszenie Wspólnoty gościł w parafii brętowskiej, pan Jan Budziaszek wieloletni członek zespołu Skaldowie, który po nawróceniu głosi świadectwo o mocy różańca w jego życiu.

Oddanie pod opiekę Maryi naszych rodzin, a przede wszystkim dzieci, na pewno przynosi wiele łask, które nie zawsze jesteśmy w stanie dostrzec od razu. Różaniec ma moc egzorcyzmu, Jan Paweł II bardzo zachęcał do odmawiania codziennie różańca i kontemplowania tajemnic różańcowych. Różaniec jest formą modlitwy wstawienniczej o wyjątkowej sile, przemieniającej przede wszystkim osoby modlące się. Obecnie opiekunem duchowym wspólnoty jest ks. Tomasz. Zachęcamy by modlić się codziennie za swoje dzieci. Każdy może ofiarować swoim dzieciom bezcenny duchowy skarb.