Duszpasterze

Księża

ks. Krzysztof Ławrukajtis

Ks. Kanonik mgr Krzysztof Ławrukajtis — proboszcz ust. 1.07.2022

ks. Tomasz Błaszków

Ks. Tomasz Błaszków, ur. 06.11.1981 w Gdyni; pochodzi z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni; absolwent Szkoły Podstawowej nr 21 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Gdańskiego Seminarium Duchownego; święcenia kapłańskie przyjął z rąk Ks. Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego dnia 24.06.2006, w Bazylice Mariackiej.

Dotychczas pracował w parafii św. Leona Wielkiego w Wejherowie, w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskiego Morza w Swarzewie, w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny W Gdańsku – Dolnym Mieście i parafii św. Jana Chrzciciela w Gdańsku – Kiełpinie Górnym.

Od 01.07.2020 pracuje w naszej parafii; zajmuje się katechizowaniem dzieci w Szkole Podstawowej nr 39 oraz posługiwaniem następującym grupom duszpasterskim: Odnowie w Duchu Świętym, Różańcowi Rodziców za Dzieci, wspólnocie Domowego Kościoła, Caritasowi, chórowi.

Kocha polskie góry i poezję ks. Jana Twardowskiego.

ks. Wojciech Kuliński

ks. Wojciech Kuliński — wikariusz ust. 1.07.2020

ks. Leszek Jażdżewski

ks. kanonik Leszek Jażdżewski — pomoc duszpasterska
ur. 19.02.1967, św. 26.06.2004, ust. 9.11.2015

ks. Emil Cieślik

ks. Emil Cieślik — rezydent
ur. 25.08.1937, św. 21.06.1964, ust. 20.06.1987

Siostry Nazaretanki

s. Nazareta — przełożona wspólnoty, katechetka

s. Benedetta — katechetka

s. Estera — katechetka

s. Małgorzata — katechetka

Powołania w naszej Parafii

ks. Łukasz Prejsing TDŚ

ks. Paweł Szemraj TDŚ

o. Paweł Popów OFM.