Sakramenty

Sakrament Chrztu świętego

Jak można zgłosić chrzest?

Chrzest dziecka zgłaszają rodzice w kacelarii parafialnej i dostarczają następujące dokumenty:

 1. AKT URODZENIA DZIECKA
 2. ŚWIADECTWO ŚLUBU KOŚCIELNEGO RODZICÓW
 3. DANE PERSONALNE RODZICÓW CHRZESTNYCH

Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

Rodzicem chrzestnym może zostać osoba, która:

 1. ukończyła 16 rok życia,
 2. jest katolikiem i otrzymała sakrament bierzmowania,
 3. dostarczy zaświadczenie ze swojej parafii, że jest osobą wierzącą i praktykującą (dotyczy tylko osób mieszkających poza terenem naszej parafii),
 4. nie żyje w związku niesakramentalnym (na ślubie cywilnym czy w konkubinacie).

Chrzty w parafii odbywają się w I i III Niedzielę miesiąca o godz. 14:00.

Nauka dla rodziców i rodziców chrzestnych, odbywa się w sobotę przed chrztem o godz. 18:45 w kancelarii parafialnej.

Co należy przygotować do chrztu?

 1. białą szatę — podczas chrztu rodzice zakłada ją dziecku,
 2. świecę — podczas chrztu ojciec chrzestny odpala ją od paschału.

Jakie są zadania rodzica chrzestnego?

Ma on wraz z rodzicami przedstawić dziecko do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki (KPK, Kan. 872). Rodzice chrzestni przyjmują na siebie obowiązek pomagania rodzicom, a w razie potrzeby zastąpienia ich w dbałości o to, aby ochrzczony otrzymał wychowanie katolickie, prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi chrztu i wiernie wypełniał złączone z nim zadania.

Sakrament pokuty i pojednania

Spowiadamy:

 • podczas każdej Mszy świętej
 • w pierwszy czwartek miesiąca: 15.00–17.30
 • w pierwszy piątek miesiąca: 15.00–17.30

Pierwsza komunia

Uroczystości Pierwszych Komunii Świętych odbywają indywidualnie w terminach uzgodnionych z ks. Proboszczem.

Rocznica I Komunia Św. odbędzie się 7 czerwca 2020 r. podczas Mszy Świętej o godzinie 11:00.

Bierzmowanie

Kandydaci do sakramentu Bierzmowania uczestniczą:

- we Mszy św. niedzielnej w kościele parafialnym,

- w spowiedzi i Mszy św. pierwszopiątkowej (spowiedź od godz. 19.00, Msza św. o 19.30),

- w pozostałe piątki - w katechezie o godz. 17.30.

Sakrament małżeństwa

Narzeczeni na trzy miesiące przed planowanym ślubem, proszeni są o zgłaszanie się do kancelarii parafialej w miejscu swojego zamieszkania z następującymi dokumentami:

 1. AKTUALNE ŚWIADECTWO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU CHRZTU ŚW.
  (ważność świadectwa chrztu wypisywanego do sakramentu małżeństwa wynosi 3 miesiące)
 2. ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KATECHIZACJI
 3. DOWÓD OSOBISTY

Narzeczeni, którzy zamierzają zawrzeć związek małeżeński ze skutkami cywilno-prawnymi ("ślub konkordatowy"), zobowiązani są dostarczyć odpowiednie dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego.

Zapowiedzi: Każde przyszłe małżeństwo należy podać do publicznej wiadomości, nie tylko z tej racji, że wierni są obowiązani wyjawić znane im przeszkody, ale także dlatego, że małżeństwo winno być faktem znanym wspólnocie parafialnej, do której należą narzeczeni.

Pogrzeb

Pogrzeb można zgłaszać w parafii o każdej porze. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć do kancelarii parafialnej:

 1. AKT ZGONU OSOBY ZMARŁEJ
 2. USTALONĄ DATĘ I GODZINĘ POGRZEBU NA CMENTARZU

Jeśli osoba zmarła nie była z naszej parafii, to należy dostarczyć zgodę na pochówek od księdza proboszcza parafii ostatniego zamieszkania.