Wiadomości archiwalne

Dnia 28 września 2023 r. o godz. 15:00, na parkingu, przy rondzie św. Jana de La Salle zebrało się liczne grono wiernych, by odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a tym samym zamanifestować publicznie naszą wiarę, której nie powinniśmy się wstydzić.

Dlaczego wybrano właśnie datę 28 września? Otóż ten dzień jest rocznicą beatyfikacji Ks. Michała Sopoćki, która została ogłoszona w 2008 r., w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

Koronkę do Bożego Miłosierdzia poprowadził ks. Tomasz Błaszków, który powiedział, że dzisiaj chcemy wypraszać wszelkie łaski, które są nam potrzebne w codziennym trwaniu w wierze, w budowaniu naszych relacji osobistych z Bogiem i ludźmi, a także do dążenia pokoju w nas i wokół nas. W tym dniu chcemy prosić, by Bóg nieustannie pochylał się nad nami ze Swoją łaską, miłością i błogosławieństwem. Ksiądz Tomasz wspomniał, że Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda, jeszcze jako jeszcze Metropolita Białostocki, 5 lat temu, w 10 – tą rocznicę beatyfikacji Ks. Michała Sopoćki w Białymstoku powiedział: „Pragniemy wyrazić wdzięczność Bogu za dar Miłosierdzia Bożego i za beatyfikację Ks. Michała Sopoćki. Za pośrednictwem Świętej S. Faustyny Jezus przekazał ten dar całej ludzkości, a Księdzu Michałowi zlecił, aby o tym darze mówić aż po krańce świata”. To zalecenie stało się misją jego życia. Ksiądz Michał sam żył Miłosierdziem i je propagował, pisał o nim rozważania i medytacje. Głosił je w swoich homiliach i kazaniach, zgłębiał Miłosierdzie obecne w Bożych dziełach. Nade wszystko starał się ukazywać Miłosierdzie w misji Jezusa Chrystusa. Po wprowadzeniu do modlitwy dokonanym przez Ks. Tomasza, nasza parafianka Longina zapoznała wiernych zgromadzonych z życiem i działalnością błogosławionego Ks. Michała Sopoćki. Urodził się 1 listopada 1888r. w Juszewszczyznie (zwanej też Nowosadami) w powiecie oszmiańskim. W 1910 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Wilnie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1914 r. W 1918 r. wyjechał do Warszawy i podjął studia w zakresie teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 1923 r. W 1926 uzyskał tytuł doktora teologii. W czasie okupacji niemieckiej udało mu się uniknąć aresztowania i przez 2,5 roku ukrywał się w okolicach Wilna. Błogosławiony Ks. Michał Sopoćko całe swoje życie poświęcił Bogu i Kościołowi. Miał niezwykle bogatą działalność duszpasterską. Był katechetą, organizatorem szkolnictwa, pedagogiem, wykładowcą na Uniwersytecie i w Seminarium, spowiednikiem, kapelanem wojskowym, budowniczym kościołów. Szczególnie zasłynął jako spowiednik Świętej s. Faustyny Kowalskiej. Dostrzegając niezwykle gorliwą służbę Bogu i Kościołowi wszczęto w 1987 r. jego proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym, który trwał do 1993 r. W roku 2002 cała dokumentacja procesu wraz z obszerną biografią ks. Michała, zestawiona w tzw. „Positio”, została przekazana do kongregacji d.s. Świętych w Rzymie. W 2004 r. komisja teologów pozytywnie oceniła opracowanie „Positio”, a komisja kardynałów przyjęła orzeczenie teologów. W następstwie tych prac Kongregacji, w dniu 20.12.2004 r. w Watykanie w obecności Ojca Świętego, został uroczyście ogłoszony dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki. W grudniu 2007 r. został zatwierdzony w Watykanie cud uzdrowienia za przyczyną ks. Michała, co dało podstawy do wyznaczenia daty beatyfikacji ks. Sopoćki na dzień 28 września 2008 r.

Po zapoznaniu obecnych wiernych z biografią ks. Michała odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia, poprzedzoną pieśnią „Nasze plany i nadzieje”.

Po zakończeniu Koronki Ks. Tomasz udzielił wszystkim błogosławieństwa.

Bóg zapłać Księdzu Tomaszowi oraz wszystkim wiernym za uczestniczenie w modlitwie Koronki do Bożego Miłosierdzia przy Rondzie de La Salle.

Longina Wiśniewska